Research Outputs (196)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/20 Next page Last page
- / ` ' " « ( [ { * # + < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β Μ Π Τ                                                                                            仿                       使      便                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   宿                                 尿                                    巿                    广                   廿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 滿                                                                                                                                                                                                                  稿        穿                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西                                        調                                                 貿                                               輿                      退                                                                                                                                                                                               餿                                                                  All 
Jianfa SHEN, Gordon KEE ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0418
CHU Shun Chi Donna ( 2019 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Victor Zheng, Hsin-Huang Michael Hsiao, Po-san Wan, Kevin Wong ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/2057891119844602
Fengyuan Chen, Jiajian Zhou, Yuying Li, Yu Zhao, Jie Yuan, Yang Cao, Lijun Wang, Zongkang Zhang, Baoting Zhang, Chi Chiu Wang, Tom H Cheung, Zhenguo Wu, Carmen Chak‐Lui Wong, Hao Sun, Huating Wang ( 2019 )
The EMBO journal
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.15252/embj.201899727
Tang Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Jing Song, Weiwen Lai ( 2018 )
Other conference paper
Teck-Hua Ho, Juin Kuan Chong, Xiaoyu Xia ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/doi: 10.1073/pnas.1612551114
Yolanda Na Li, Lin Wang, Kenneth S. LAW, Melody Jun ZHANG ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Aaron Koh ( 2017 )
Applied Mobilities
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/23800127.2017.1360548
Yiyi Yin, Anthony Fung ( 2017 )
Chapter in an edited book (author)
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2463-2.ch007
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/20 Next page Last page
Share Link