Research Outputs (2178)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/218 Next page Last page
- / ` ' " « ( [ { * # + < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β Μ Π Τ                                                                                            仿                       使      便                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   宿                                 尿                                    巿                    广                   廿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  滿                                                                                                                                                                                                                  稿        穿                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西                                        調                                                 貿                                               輿                      退                                                                                                                                                                                               餿                                                                  All 
Yongkun Li, Zhiyong Wu, Shuai Lin, Hong Xie, Min Lv, Yinlong Xu, John C.S. Lui ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/ICDE.2019.00090
Jeremy A. Yellen ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1017/S0026749X17000397
Xiao Fang ( 2019 )
Electronic Journal of Probability
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1214/19-EJP301
Juan Zhou, Lu‐Yang Luo, Qi Dou, Hao Chen, Cheng Chen, Gong‐Jie Li, Ze‐Fei Jiang, Pheng‐Ann Heng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/jmri.26721
KER Dai Fei Elmer ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Dou Qi, Xianjun Sam Zheng, Tongfang Sun, Pheng-Ann Heng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2018.11.006
Marina Xiaojing Wang ( 2019 )
Studies in Church History
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1017/stc.2018.25
Huiying Hou, Hao Wu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1108/JPIF-12-2018-0092
Peter Beattie ( 2019 )
Review of books or of software
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/218 Next page Last page
Share Link