Research Outputs (168654)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1687 Next page Last page
- / ` ' " « ( [ { * # + < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β Μ Π Τ                                                                                            仿                       使      便                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   宿                                 尿                                    巿                    广                   廿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 滿                                                                                                                                                                                                                  稿        穿                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西                                        調                                                 貿                                               輿                      退                                                                                                                                                                                               餿                                                                  All 
Ma PF, Zhang F, Lin H ( 2020 )
REMOTE SENSING LETTERS
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/2150704X.2019.1692390
Yamei Yue, Pengxin Zhang, Wei Wang, Yuncheng Cai, Fatang Tan, Xinyun Wang, Xueliang Qiao, Po Keung Wong ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121302
Gregory S. Moss ( 2020 )
Chapter in an edited book (author)
Cheng Tian, Hui Zhao, Hongli Sun, Kemeng Xiao, Po Keung Wong ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2019.122760
Guocheng Huang, Xueyan Liu, Shuangru Shi, Sitan Li, Zhengtao Xiao, Weiqian Zhen, Shengwei Liu, Po Keung Wong ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(19)63424-8
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Guocheng Huang, Tsz-Wai Ng, Huan Chen, Alex T. Chow, Shengwei Liu, Po Keung Wong ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2019.105389
En‐Wei Tao, Wing Yin Cheng, Wei‐Lin Li, Jun Yu, Qin‐Yan Gao ( 2020 )
Journal of Cellular Physiology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/jcp.29057
Van den Troost Kristof ( 2020 )
Chapter in an edited book (author)
Zhenzong Zhang, Ziwei Pan, Yongfu Guo, Po Keung Wong, Xiaoji Zhou, Renbi Baia ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118212
Wenqing Wang, Haifeng Fu, Shing Yip Lee, Hangqing Fan, Mao Wang ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/f11010055
Gregory S. Moss ( 2020 )
Research book or monograph (author)
Cheng N. S, Chau J. P. C, Choi K. C, Hon K. L., Leung T. F ( 2020 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Mei CHEN, Hao LYU, Tu LI, Xian Wei SU, Chi Kwan LEUNG, Mark Zhi Qiang XIONG, Wai Sang POON, Ye-Feng CAI, Gang LU, Wai-Yee CHAN, Li-Xin WANG ( 2020 )
The International journal of neuroscience
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00207454.2019.1663188
Shige Makino, Caleb H. Tse, Stella Yiyan Li, Megan Yuan Li ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.014
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Szot Justin O., Campagnolo Carla, Cao Ye, Iyer Kavitha R., Cuny Hartmut, Drysdale Thomas, Flores-Daboub Josue A., Bi Weimin, Westerfield Lauren, Liu Pengfei, Leung Tse Ngong, Choy Kwong Wai, Chapman Gavin, Xiao Rui, Siu VictoriaM., Dunwoodie Sally L. ( 2020 )
The American Journal of Human Genetics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2019.12.006
Hu Z, Man GCW, Yeung KH, Cheung WH, Chu WCW, Law SW, Lam TP, Zhu Z, Qiu Y, Cheng JCY. ( 2020 )
Spine
Publication in policy or professional journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0000000000003187
Shufang Lai, Zengquan Li, Yong George Yang ( 2020 )
Publication in refereed journal
WONG Yee Lam Elim ( 2020 )
Research book or monograph (author)
Quan Xie, Wanmei He, Shengwei Liu, Chuanhao Li, Jinfeng Zhang, Po Keung Wong ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/S1872-2067(19)63481-9
Weili Zhao ( 2020 )
Educational Philosophy and Theory
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2019.1646640
Agarwal S., Sing T.F., Yang Y. ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2019.104591
Qing HE, Zongxin QIAN, Zhe FEI, Terence Tai-Leung CHONG ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00181-017-1369-4
Xiao Fang, Qi-Man Shao, Lihu Xu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00440-018-0874-5
Wing Tung Au, Yuet Yi Wong, Ka Mei Leung, Sau Mee Chiu ( 2019 )
Journal of Police and Criminal Psychology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s11896-018-9252-6
Chandra Nair, David Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2018.2837914
Keongtae Kim, Il-Horn Hann ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1287/isre.2018.0802
Tsun Se Cheong, Andy WW Cheng, Victor J Li ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/s0217590817450126
Wang L., Law K.S., Zhang M.J., Li Y.N., Liang Y. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1037/apl0000337
Mantian Hu, Sha Yang, Daniel Yi Xu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Minku Kim ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Li JD, Xu XF, Han J, Wu H, Xing H, Li C, Yu JJ, Zhou YH, Gu WM, Wang H, Chen TH, Zeng YY, Lau WY, Wu MC, Shen F, Yang T ( 2019 )
HPB : the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.hpb.2018.06.1803
Ning Liu, Carlos Wing-Hung Lo, Xueyong Zhan ( 2019 )
Public Performance and Management Review
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/15309576.2018.1486214
Yan Gao, Xinyu Zhang, Shouyang Wang, Terence Tai-leung Chong, Guohua Zou ( 2019 )
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Publication in refereed journal
Zhang J.J., Lee T.F.D. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/1074840719841359
Tsoi KKF, Chan JYC, Chan FCH, Hirai HW, Kwok TCY, Wong SYS ( 2019 )
Clinical pharmacology and therapeutics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/cpt.1104
Jie Cao, Hao Liang, Xintong Zhan ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2018.3100
Martin Man-chun Li ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.2140/pjm.2019.299.469
Wong M. M. C., Leung T. Y. K., Chan K. C. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/01609513.2018.1484841
李洛旻 ( 2019 )
中國文化研究所學報 / Journal of Chinese Studies
Publication in refereed journal
Wan Lisa C., Wyer Robert S. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1093/jcr/ucy050
H.M. Rehman, J.W. Cooper, H.-M. Lam, S.H. Yang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/pce.13368
So W.K.W., Kwong A.N.L., Chen J.M.T., Chan J.C.Y., Law B.M.H., Sit J.W.H., Chan C.W.H. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0000000000000543
TERENCE TAI LEUNG CHONG, M. S. RAFIQ, TINGTING JUNI ZHU, ZHANG WURead More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217590816500314
( 2019 )
Singapore Economic Review
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/S0217590816500314
Jing Li, Tsun Se Cheong, Jianfa Shen, Dahai Fu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/S0217590817450102
Keongtae Kim, Siva Viswanathan ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2019/13758
YUAN Rui, NGAI Sek Yum ( 2019 )
Journal of Adult Development
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s10804-018-9306-0
Yang Zhang, Xiaoyong He, Kong-Pang Pun ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/TCSII.2018.2859776
Xiao Fang, Shige Peng, Qi-Man Shao, Yongsheng Song ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3150/18-BEJ1063
Temesgen WA, Chien WT, Bressington D ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/eip.12698
Surabhi Chopra ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Duncan Poupard ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2018.1524286
GAGNE Nana Okura ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/1463499618807294
Fernando Dias Simões, Kristie Thomas, Jia Yao, Jerry I-H Hsiao, Dini Sejko, Xu Qian, Alexandr Svetlicinii, Fei Lanfang, Zhou Peng, Andrea Colorio, Flavia Marisi, James M. Cooper ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Xu L, Lam TH, Jiang CQ, Zhang WS, Zhu F, Jin YL, Woo J, Cheng KK, Thomas GN ( 2019 )
European journal of nutrition
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00394-018-1692-3
Maggie Haitian Wang, Heather Cordell, Kristel Van Steen ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2018.04.008
Tang F, Sun Z, Wong R, Lok J, Lam A, Tham CC, Chan CK, Mohamed S, Lam TC, Szeto SK, Ng DS, Cheung CY ( 2019 )
British Journal of Ophthalmology
Publication in refereed journal
Man Lung Chan ( 2019 )
Review of International Economics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/roie.12373
Fu YY, Chui EWT, Law CK, Zhao XYM, Lou VWQ ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/08959420.2018.1467157
Derwin King Chung Chan, Tracy Chor Wai Tang, Patrick Shu-Hang Yung, Daniel F Gucciardi, Martin S Hagger ( 2019 )
British journal of sports medicine
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-097614
Alexander C Vlantis, Eddy WY Wong, SK Ng, Jason YK Chan, Michael CF Tong ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/lary.27483
Nan Chen, Nian Yang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2018.1486037
Hansen Edwards Jette G. ( 2019 )
Asian Englishes
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13488678.2018.1464093
Lillian Pierce, Po-Lam Yung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Xiaodan A. Wang, William P. Wan, Daphne W. Yiu ( 2019 )
Strategic Entrepreneurship Journal
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/sej.1297
James Y W Lau, Rapat Pittayanon, Ka-Tak Wong, Nutcha Pinjaroen, Philip Wai Yan Chiu, Rungsun Rerknimitr, Ingrid Lisanne Holster, Ernst J Kuipers, Kai-Chun Wu, Kim W L Au, Francis K L Chan, Joseph J Y Sung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316074
Hansen Edwards Jette G. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1017/S1360674318000035
Cheung CY, Li J, Yuan N, Lau GYL, Chan AYF, Lam A, Tang FY, Tham CC, Pang CP, Chen LJ, Yam JC ( 2019 )
Publication in refereed journal
Yam JC, Jiang Y, Tang SM, Law AK, Chan JJ, Wong E, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ, Pang CP ( 2019 )
Ophthalmology: Journal of The American Academy of Ophthalmology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.05.029
Giancarlo Fortino, Hassan Ghasemzadeh, Raffaele Gravina, Peter X. Liu, Carmen C.Y. Poon, Zhelong Wang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.inffus.2018.01.012
To Siu Ming, Kwok Ching Man, So Yuk Yan, Yan Ming Wai ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/famp.12369
MARCO COLINO Sandra ( 2019 )
Textbook (author)
Luxi Shen, Christopher K. Hsee, Joachim H. Talloen ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1093/jcr/ucy062
Chow JC, Wong GL, Chan AW, Shu SS, Chan CK, Leung JK, Choi PC, Chim AM, Chan HL, Wong VW ( 2019 )
Journal of gastroenterology and hepatology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/jgh.14311
Paulo Ventura, João Delgado, Miguel Ferreira, António Farinha-Fernandes, José C. Guerreiro, Bruno Faustino, Isabel Leite, Alan C.-N. Wong ( 2019 )
Laterality
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/1357650X.2018.1475483
Tang SM, Lau T, Rong SS, Yazar S, Chen LJ, Mackey DA, Lucas RM, Pang CP, Yam JC ( 2019 )
Publication in refereed journal
Daniel Kim-wan Young, Petrus Yat-nam Ng, Timothy Kwok, Florence Ho, Daphne Cheng, Vivan Mak, Andrew Lau ( 2019 )
Aging & mental health
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2018.1471586
Bei Luo, Terence Tai-Leung Chong ( 2019 )
Small Business Economics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s11187-018-0063-z
Qing He, Dongxu Li, Liping Lu, Terence Tai Leung Chong ( 2019 )
International Review of Finance
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/irfi.12182
Liye Zou, Jia Han, Chunxiao Li, Albert Yeung, Stanley Sai-chuen Hui, William W. N Tsang, Zhanbing Ren, Lin Wang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2018.07.425
Yingqian Wang, Skyler T. Hawk, Yulong Tang, Katja Schlegel, Hong Zou ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s12187-018-9590-z
Pang Cho Kwan Rebecca, Lee Tze Fan Diana ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/1471301217724026
Florentina Simlinger, Benoit Mayer ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Rossini Francesco ( 2019 )
Journal of Urban Design
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2018.1507674
Ho J, Li XC, Zhang L, Liang YH, Hu W, Yau JCW, Chan H, Gin T, Chan MTV, Tse G, Wu WKK ( 2019 )
Seminars in cancer biology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2018.04.004
Xi Yin Zheng, Jiangxing Zhu, Kung Fu Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1687 Next page Last page
Share Link