Research Outputs (167529)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1676 Next page Last page
- / ` ' " « ( [ { * # + < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Α Β Μ Π Τ                                                                                            仿                       使      便                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   宿                                 尿                                    巿                    广                   廿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                滿                                                                                                                                                                                                                 稿        穿                                                                                                                                                                                                                                                                                                  西                                        調                                                 貿                                               輿                      退                                                                                                                                                                                               餿                                                                 All 
WONG Yee Lam Elim ( 2020 )
Research book or monograph (author)
Shufang Lai, Zengquan Li, Yong George Yang ( 2020 )
Publication in refereed journal
Gregory S. Moss ( 2020 )
Chapter in an edited book (author)
Van den Troost Kristof ( 2020 )
Chapter in an edited book (author)
Gregory S. Moss ( 2020 )
Research book or monograph (author)
Pierre Bousquet, Emmanuel Russ, Yi Wang, Po-Lam Yung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jfa.2018.08.003
Yang Zhang, Xiaoyong He, Kong-Pang Pun ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/TCSII.2018.2859776
Lau Kit Ling ( 2019 )
Reading and Writing
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s11145-018-9897-7
Chen P, Huang JLW, Yuan XQ, Huang JJ, Wang HHX, Tse G, Wong MCS, Wu YL ( 2019 )
Journal of Gastroenterology and Hepatology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/jgh.14374
Jing Li, Tsun Se Cheong, Jianfa Shen, Dahai Fu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/S0217590817450102
YUAN Rui, NGAI Sek Yum ( 2019 )
Journal of Adult Development
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s10804-018-9306-0
Xiao Fang, Qi-Man Shao, Lihu Xu ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00440-018-0874-5
Chow JC, Wong GL, Chan AW, Shu SS, Chan CK, Leung JK, Choi PC, Chim AM, Chan HL, Wong VW ( 2019 )
Journal of gastroenterology and hepatology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/jgh.14311
Florentina Simlinger, Benoit Mayer ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Dongshu Ou, Yuna Hou ( 2019 )
Research in Higher Education
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s11162-018-9514-2
Xiaodan A. Wang, William P. Wan, Daphne W. Yiu ( 2019 )
Strategic Entrepreneurship Journal
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/sej.1297
Alexander C Vlantis, Eddy WY Wong, SK Ng, Jason YK Chan, Michael CF Tong ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/lary.27483
Qing He, Dongxu Li, Liping Lu, Terence Tai Leung Chong ( 2019 )
International Review of Finance
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/irfi.12182
Nan Chen, Nian Yang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2018.1486037
H.M. Rehman, J.W. Cooper, H.-M. Lam, S.H. Yang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/pce.13368
Tsun Se Cheong, Andy WW Cheng, Victor J Li ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/s0217590817450126
Keongtae Kim, Siva Viswanathan ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.25300/MISQ/2019/13758
Li JD, Xu XF, Han J, Wu H, Xing H, Li C, Yu JJ, Zhou YH, Gu WM, Wang H, Chen TH, Zeng YY, Lau WY, Wu MC, Shen F, Yang T ( 2019 )
HPB : the official journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.hpb.2018.06.1803
Temesgen WA, Chien WT, Bressington D ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/eip.12698
Duncan Poupard ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2018.1524286
Fernando Dias Simões, Kristie Thomas, Jia Yao, Jerry I-H Hsiao, Dini Sejko, Xu Qian, Alexandr Svetlicinii, Fei Lanfang, Zhou Peng, Andrea Colorio, Flavia Marisi, James M. Cooper ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Xiangyu Luo, Yingying Wei ( 2019 )
Journal of the American Statistical Association
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/01621459.2018.1497494
Fernández-Guerrero, Martín-Sánchez, Burillo-Putze, Graham, Miró ( 2019 )
European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1097/MEJ.0000000000000502
Keehyung Kim, Kevin Chung, Noah Lim ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2018.3082
PAN Deng, KANG Kai, WANG Chunjie, SONG Xinyuan ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/0962280217740608
Xi Yin Zheng, Jiangxing Zhu, Kung Fu Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
James Y W Lau, Rapat Pittayanon, Ka-Tak Wong, Nutcha Pinjaroen, Philip Wai Yan Chiu, Rungsun Rerknimitr, Ingrid Lisanne Holster, Ernst J Kuipers, Kai-Chun Wu, Kim W L Au, Francis K L Chan, Joseph J Y Sung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2018-316074
Giancarlo Fortino, Hassan Ghasemzadeh, Raffaele Gravina, Peter X. Liu, Carmen C.Y. Poon, Zhelong Wang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.inffus.2018.01.012
Derwin King Chung Chan, Tracy Chor Wai Tang, Patrick Shu-Hang Yung, Daniel F Gucciardi, Martin S Hagger ( 2019 )
British journal of sports medicine
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-097614
Luxi Shen, Christopher K. Hsee, Joachim H. Talloen ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1093/jcr/ucy062
Tang F, Sun Z, Wong R, Lok J, Lam A, Tham CC, Chan CK, Mohamed S, Lam TC, Szeto SK, Ng DS, Cheung CY ( 2019 )
British Journal of Ophthalmology
Publication in refereed journal
Daniel Kim-wan Young, Petrus Yat-nam Ng, Timothy Kwok, Florence Ho, Daphne Cheng, Vivan Mak, Andrew Lau ( 2019 )
Aging & mental health
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2018.1471586
Surabhi Chopra ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Yingqian Wang, Skyler T. Hawk, Yulong Tang, Katja Schlegel, Hong Zou ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s12187-018-9590-z
Xu L, Lam TH, Jiang CQ, Zhang WS, Zhu F, Jin YL, Woo J, Cheng KK, Thomas GN ( 2019 )
European journal of nutrition
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00394-018-1692-3
Rossini Francesco ( 2019 )
Journal of Urban Design
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2018.1507674
Wan Lisa C., Wyer Robert S. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1093/jcr/ucy050
Wang L., Law K.S., Zhang M.J., Li Y.N., Liang Y. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1037/apl0000337
Minku Kim ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
So W.K.W., Kwong A.N.L., Chen J.M.T., Chan J.C.Y., Law B.M.H., Sit J.W.H., Chan C.W.H. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0000000000000543
TERENCE TAI LEUNG CHONG, M. S. RAFIQ, TINGTING JUNI ZHU, ZHANG WURead More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217590816500314
( 2019 )
Singapore Economic Review
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1142/S0217590816500314
Keongtae Kim, Il-Horn Hann ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1287/isre.2018.0802
Wing Tung Au, Yuet Yi Wong, Ka Mei Leung, Sau Mee Chiu ( 2019 )
Journal of Police and Criminal Psychology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s11896-018-9252-6
Xiao Fang, Shige Peng, Qi-Man Shao, Yongsheng Song ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3150/18-BEJ1063
Chandra Nair, David Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/TIT.2018.2837914
Jackson J. ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Ning Liu, Carlos Wing-Hung Lo, Xueyong Zhan ( 2019 )
Public Performance and Management Review
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/15309576.2018.1486214
Miao Michelle ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1093/ajcl/avz017
Roman V Kholodenko, Daniel V. Kalinovsky, Igor I Doronin, Eugene D Ponomarev, Irina V Kholodenko ( 2019 )
Current medicinal chemistry
Publication in refereed journal
Xuedong He, Linan Yang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12182
Xiang Qian Lao, Han-Bing Deng, Xudong Liu, Ta-Chien Chan, Zilong Zhang, Ly-yun Chang, Eng-Kiong Yeoh, Tony Tam, Martin Chi Sang Wong, G Neil Thomas ( 2019 )
British journal of sports medicine
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-098199
Manoj K. KARMAKAR, Wing H. KWOK ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Sien Lin, Liao Cui, Guanghua Chen, Jianping Huang, Yanhua Yang, Kaijie Zou, Yuxiao Lai, Xinluan Wang, Liyi Zou, Tie Wu, Jack Chun Yiu Cheng, Gang Li, Bo Wei, Wayne Yuk Wai Lee ( 2019 )
Publication in refereed journal
Yuk Sing Lui, Chi‐Yung Tam, Ngar‐Cheung Lau ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00382-018-4206-3
Chan SWK ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Ho J, Li XC, Zhang L, Liang YH, Hu W, Yau JCW, Chan H, Gin T, Chan MTV, Tse G, Wu WKK ( 2019 )
Seminars in cancer biology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2018.04.004
Chau S.W.H., Tse C.Y., So S.H., Chan S.S.M. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.12809/eaap1759
Lillian Pierce, Po-Lam Yung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Hansen Edwards Jette G. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1017/S1360674318000035
Hansen Edwards Jette G. ( 2019 )
Asian Englishes
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13488678.2018.1464093
Yam JC, Jiang Y, Tang SM, Law AK, Chan JJ, Wong E, Ko ST, Young AL, Tham CC, Chen LJ, Pang CP ( 2019 )
Ophthalmology: Journal of The American Academy of Ophthalmology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.05.029
Fu YY, Chui EWT, Law CK, Zhao XYM, Lou VWQ ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/08959420.2018.1467157
To Siu Ming, Kwok Ching Man, So Yuk Yan, Yan Ming Wai ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/famp.12369
Man Lung Chan ( 2019 )
Review of International Economics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/roie.12373
MARCO COLINO Sandra ( 2019 )
Textbook (author)
Maggie Haitian Wang, Heather Cordell, Kristel Van Steen ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2018.04.008
Paulo Ventura, João Delgado, Miguel Ferreira, António Farinha-Fernandes, José C. Guerreiro, Bruno Faustino, Isabel Leite, Alan C.-N. Wong ( 2019 )
Laterality
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/1357650X.2018.1475483
Jie Cao, Hao Liang, Xintong Zhan ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2018.3100
Tang SM, Lau T, Rong SS, Yazar S, Chen LJ, Mackey DA, Lucas RM, Pang CP, Yam JC ( 2019 )
Publication in refereed journal
Tsoi KKF, Chan JYC, Chan FCH, Hirai HW, Kwok TCY, Wong SYS ( 2019 )
Clinical pharmacology and therapeutics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/cpt.1104
Yan Gao, Xinyu Zhang, Shouyang Wang, Terence Tai-leung Chong, Guohua Zou ( 2019 )
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Publication in refereed journal
Liye Zou, Jia Han, Chunxiao Li, Albert Yeung, Stanley Sai-chuen Hui, William W. N Tsang, Zhanbing Ren, Lin Wang ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2018.07.425
Martin Man-chun Li ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.2140/pjm.2019.299.469
Zhang J.J., Lee T.F.D. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/1074840719841359
Pang Cho Kwan Rebecca, Lee Tze Fan Diana ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/1471301217724026
李洛旻 ( 2019 )
中國文化研究所學報 / Journal of Chinese Studies
Publication in refereed journal
Mantian Hu, Sha Yang, Daniel Yi Xu ( 2019 )
Publication in refereed journal
A. Liu, Z. Xiao, M.-W. Li, F.-L. Wong, W.-S. Yung, Y.-S. Ku, Q. Wang, X. Wang, M. Xie, A.K.-Y. Yim, T.-F. Chan, H.-M. Lam ( 2019 )
Plant, cell & environment
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1111/pce.13186
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1676 Next page Last page
Share Link