Research Outputs (675)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/68 Next page Last page
" 2 6 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X     All 
Zhou SL, Fei F, Zhang GL, Mai JD, Liu YH, Liou JYJ, Li WJ ( 2014 )
IEEE SENSORS JOURNAL
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2013.2288094
Kachun Lau, Yun Yee Leung, Carmen Poon, Yeung Yam, James Y. Lau, Philip Wai Yan W. Chiu ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2017.03.130
LU, Yuk Ying, LEE W. Y. Shara, KHAW Kim Sun, DU Ruxu ( 2015 )
Computer-Aided Design and Applications
Publication in refereed journal
LU, Yuk Ying, LEE Shara Wee Yee, KHAW Kim Sun, DU Ruxu ( 2015 )
CAD 2015
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
POON Chung Yan Carmen, HU Yang, LAU, Ka Chun, XU Wujiao, YAM Yeung, LAU James Y, CHIU Wai Yan Philip ( 2014 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sun Y., Xu Y. ( 2013 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/ROBIO.2013.6739456
Sheng L, Ngan KN, Hui TW ( 2015 )
COMPUTER VISION - ACCV 2014, PT IV
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16817-3_1
Wu J., Ning H., Xu X., Ren W. ( 2019 )
Physical Chemistry Chemical Physics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1039/c9cp00191c
Junjun Wu, Hongbo Ning, Liuhao Ma, Wei Ren ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2018.03.041
Guangli Sun, Peng Li, Yu Meng, Enzhi Xu, Yang Zhou, Yunhui Liu ( 2017 )
2017 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/ROBIO.2017.8324456
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/68 Next page Last page
Share Link