Research Outputs (282)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/29 Next page Last page
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W                 All 
Yulun Zhou, Bo Huang, Jionghua Wang, Bin Chen, Hui Kong, Leslie Norford ( 2019 )
Environmental Science and Technology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b01645
Gillooly SE, Zhou Y, Vallarino J, Chu MT, Michanowicz DR, Levy JI, Adamkiewicz G. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.064
Song YM, Huang B, He QQ, Chen B, Wei J, Mahmood R ( 2019 )
Environmental Pollution
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.057
Bo Huang, Yulun Zhou, Zhigang Li, Yimeng Song, Jixuan Cai, Wei Tu ( 2019 )
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/2399808319828730
Liu J., Hartmann S., Keppler F., Lai D. ( 2019 )
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1029/2019JG005154
M.Y. Wang, Steve H.L. Yim, D.C. Wong, K.F. Ho ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.116
Zhiqiang Li, Yulun Zhou, Bingcheng Wan, Qinxin Chen, Bo Huang, Yuanzheng Cui, Hopun Chung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.232
Jianfa SHEN, Qiang REN, Yu ZHU, Wenfei Winnie WANG, Xiaoman LIU ( 2018 )
Other conference paper
Chan C. S., Yuen S. K., Duan X., Marafa L. M. ( 2018 )
World Leisure Journal
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/16078055.2018.1496527
Wang Z, He SY, Leung Y ( 2018 )
Travel Behaviour and Society
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2017.02.005
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/29 Next page Last page
Share Link