Research Outputs (282)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W                 All 
Yulun Zhou, Bo Huang, Jionghua Wang, Bin Chen, Hui Kong, Leslie Norford ( 2019 )
Environmental Science and Technology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b01645
Gillooly SE, Zhou Y, Vallarino J, Chu MT, Michanowicz DR, Levy JI, Adamkiewicz G. ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.064
Song YM, Huang B, He QQ, Chen B, Wei J, Mahmood R ( 2019 )
Environmental Pollution
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.057
Bo Huang, Yulun Zhou, Zhigang Li, Yimeng Song, Jixuan Cai, Wei Tu ( 2019 )
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1177/2399808319828730
Liu J., Hartmann S., Keppler F., Lai D. ( 2019 )
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1029/2019JG005154
M.Y. Wang, Steve H.L. Yim, D.C. Wong, K.F. Ho ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.116
Zhiqiang Li, Yulun Zhou, Bingcheng Wan, Qinxin Chen, Bo Huang, Yuanzheng Cui, Hopun Chung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.232
Jianfa SHEN, Qiang REN, Yu ZHU, Wenfei Winnie WANG, Xiaoman LIU ( 2018 )
Other conference paper
Chan C. S., Yuen S. K., Duan X., Marafa L. M. ( 2018 )
World Leisure Journal
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/16078055.2018.1496527
Wang Z, He SY, Leung Y ( 2018 )
Travel Behaviour and Society
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2017.02.005
Zhao Yongquan, Huang Bo, Song Huihui ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2018.02.009
SONG Jinglu, HUANG Bo, LI Rongrong ( 2018 )
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0190701
W. Zhang, Z. Lu, Y. Xu, C. Wang, Y. Gu, H. Xu, D.G. Streets ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.12.029
Xialei DUAN, Chung-shing CHAN, Lawal M. MARAFA ( 2018 )
Journal of Tourism and Cultural Change
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/14766825.2018.1437745
Yimeng Song, Bo Huang, Jixuan Cai, Bin Chen ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.061
Cui J.J., Lai D.Y.F., Glatzel S., Bruckman V.J., Wang B. ( 2018 )
Other conference paper
Jianfeng Li, Yongqin David Chen, Thian Yew Gan, Ngar-Cheung Lau ( 2018 )
Nature Climate Change
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1038/s41558-017-0036-2
Tung Fung, Qiaosi Li, Frankie Kwan Kit Wong ( 2018 )
Other conference paper
Shen Jianfa, Ren Qiang, Zhu Yu, Wang Wenfei Winnie, Liu Xiaoman ( 2018 )
Other conference paper
Bin Chen, Yimeng Song, Mei-Po Kwan, Bo Huang, Bing Xu ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.093
Hsiang-He Lee, Oussama Iraqui, Yefu Gu, Steve Hung-Lam Yim, Apisada Chulakadabba, Adam Yiu-Ming Tonks, Zhengyu Yang, Chien Wang ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-6141-2018
Gu Y., Wong T.W., Law S.C.K., Dong G.H., Ho K.F., Yang Y., Yim S.H.L. ( 2018 )
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aad138
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/12 Next page Last page
Share Link