Research Outputs (267)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
" 1 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W                                     All 
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Shi Y, Ren C, Cai M, Lau KK, Lee TC, Wong WK ( 2019 )
Environmental Research
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.041
Aaron Zeng, Sheng Liu, Yao Yu ( 2019 )
Energy and Buildings
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.04.029
Wang Sining, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Benjamin Bechtel, Yong Xu, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100455
Michael Mau Fung Wong, Jimmy Chi Hung Fung, Jason Ching, Peter Pak Shing Yeung, Jason Wai Po Tse, Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren ( 2019 )
Other outputs
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Kevin Ka‐Lun Lau, Julia Hidalgo, Chao Ren, Grégoire Pigeon, Valéry Masson ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/joc.6140
Sheng LIU, Yu Ting KWOK, Kevin Ka-Lun LAU, Pak Wai CHAN, Edward NG ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.044
Yongming CHEN, Zhiyu ZHANG ( 2019 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.10.025
Liyin Shen, Junsi Yang, Rong Zhang, Changzhuan Shao, Xiangnan Song ( 2019 )
Sustainability
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/su11092493
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yifan, TIEBEN Hendrik, CHEN Fei, CHEN Yongming, FENG Gang ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Ghelichi Pedram, Zhu Jingxiang, Lonnman Bruce ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Chao Ren, Ruozi Yang, Chen Cheng, Pei Xing, Xiaoyi Fang, Shuo Zhang, Huifang Wang, Yuan Shi, Xuyi Zhang, Yu Ting Kwok, Edward Ng ( 2018 )
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2018.09.023
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Valery Masson ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He, Dongxu Pan ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91635-4_28
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Yong Xu, Yuan Shi, Kevin Lau ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jason Wai Po Tse, Pak Shing Yeung, Jimmy Chi-Hung Fung, Chao Ren, Ran Wang, Michael Mau-Fong Wong, Meng Cai ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2018.08.007
Edward Ng, C. Ren, Y. Xu, M. Cai, R. Wang, X. Li, M. Pesaresi, A. Florczyk, C. Corban, P. Politis, P. S. Yeung, W. P. Tse, M. F. Wong, J. C. H. Fung ( 2018 )
Other conference paper
Jing LUO, Peter W. Ferretto ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Fan Zhang, Xiaojiang Li, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.02.042
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Felix Chun-Hong Chan, Jin-Yeu Tsou ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Alan Lai, Yu Ting Kwok, Minjung Maing, Edward Ng ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2017.1409614
Sheng Liu, Chunhua Huang, Yiming Liu, Jize Shen, Zeng Li ( 2018 )
Journal of Architectural Engineering
Publication in refereed journal
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
CHEN Yongming, CHEN Fei ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yongming ( 2018 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
TSOU Jin Yeu, LI Xiang, CHAN Chun Hong, LEUNG Chan Man ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
LI Kehan, Edward Yan-Yung NG ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Chao Ren, Yong Xu and Edward Ng ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN Yongming, LAI Shixian ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Kevin Ka-Lun Lau, Edward Ng, Chao Ren, Justin Ching-Kwan Ho, Li Wan, Yuan Shi, Yingsheng Zheng, Fangying Gong, Vicky Cheng, Chao Yuan, Zheng Tan, Kam Sing Wong ( 2017 )
Building Research and Information
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/09613218.2018.1399583
XIANG Luyao, REN Chao ( 2017 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Yu Ting Kwok, Edward Yan Yung Ng ( 2017 )
Consulting or contract research report
LAI Shixian, CHEN Yongming ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Yingsheng ZHENG, Chao REN, Yong XU, Ran WANG; Justin HO, Kevin LAU, Edward NG ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2017.05.008
Chao REN, Jimmy Chi-Hung FUNG, Jason Wai Po TSE, Ran WANG, Michael Mau Fung WONG, Yong XU ( 2017 )
Other conference paper
Ghelichi Pedram, Zhu Jingxiang ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.5176/2301-394X_ACE17.112
Meng Cai, Chao Ren, Yong Xu, Kevin Ka-Lun Lau, Ran Wang ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2017.05.010
Yong Xu, Chao Ren, Meng Cai, Ran Wang ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Chao Ren, Yong Xu, Kevin Ka-Lun Lau, Yuan Shi ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2017.10.001
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang ( 2017 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Kong L, Lau KKL, Yuan C, Chen Y, Xu Y, Ren C, Ng E ( 2017 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.01.018
CHEN Yongming ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Meng Cai, Chao Ren, Kevin Ka-Lun Lau, Yong Xu ( 2017 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2017 )
Performance and participation in exhibits
CHEN Yongming, Hendrik TIEBEN ( 2017 )
Performance and participation in exhibits
Yu Ting Kwok, Alan Kwok Lung Lai, Kevin Ka-Lun Lau, Pak Wai Chan, Yahya Lavafpour, Justin Ching Kwan Ho, Edward Yan Yung Ng ( 2017 )
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.067
万丽, 吴恩融, 迟辛安 ( 2017 )
Publication in refereed journal
鄒經宇, 李響 ( 2017 )
Chapter in an edited book (author)
HAN Guori, XIA Heng, ZHU Jingxiang ( 2017 )
Publication in policy or professional journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.16414/j.wa.2017.03.028
梁井宇 (Liang Jingyu),赵妍 (ZHAO Yan) ( 2016 )
Performance and participation in exhibits
Shi Y, Lau KKL, Ng E ( 2016 )
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.6b01807
Zheng Tan, Edward Ng ( 2016 )
The Fourth International Conference on Countermeasure to Urban Heat Islands
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
GONG Fangying, LAU Ka Lun, NG Yan Yung ( 2016 )
PLEA 2016
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
LAI Kwok Lung, MAING Min Jung, NG Yan Yung ( 2016 )
PLEA 2016
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
ZHENG, Yingsheng, REN Chao, WANG Ran, HO Ching Kwan Justin, LAU Ka Lun, NG Yan Yung ( 2016 )
4th International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
ZHU Jingxiang (朱竞翔), Unitinno Architectural Technology Development Co. Ltd. (香港元远建筑科技发展有限公司) ( 2016 )
Performance and participation in exhibits
TIEBEN Hendrik, SAVELA, Mika Olavi, KONRAD Daniela, ALFARO D ALENCON Paola, NOVY Johannes, MORIS Roberto, LINK Felipe ( 2016 )
Journal editor
Shi Y., Ren C., Zheng Y., Ng E. ( 2016 )
Architectural Science Review
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2015.1105195
GONG, Fangying, ZENG, Zhaocheng, NG Yan Yung ( 2016 )
HCity
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Gong FY, Zheng ZC, Ng E ( 2016 )
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOGRAPHIES OF HEALTH AND LIVING IN CITIES: MAKING CITIES HEALTHY FOR ALL
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.proenv.2016.09.018
Alan Lai, Minjung Maing, Edward Ng ( 2016 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
CHEN, Yongming, ZHANG Zhiyu ( 2016 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
REN Chao, WANG Ran, CAI Meng, XU Yong, ZHENG, Yingsheng, NG Yan Yung ( 2016 )
The Fourth International Conference on Countermeasure to Urban Heat Islands (4th IC2UHI)
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
YANG, Xu ( 2016 )
69th Annual Conference of the Society of Architectural Historians (SAH 2016)
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
Share Link