Research Outputs (176)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/18 Next page Last page
' A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U W                         穿               All 
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Dong-Ling Yu, Wen-Jin Li, Yu Zhou ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.122034
Shi Y, Ren C, Cai M, Lau KK, Lee TC, Wong WK ( 2019 )
Environmental Research
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.041
Muhammad Bilal,Janet E. Nichol,Majid Nazeer,Yuan Shi,Lunche Wang,K. Raghavendra Kumar,Hung Chak Ho ,Usman Mazhar,Max P. Bleiweiss,Zhongfeng Qiu, OrcID,Khaled Mohamed Khedher,Simone Lolli ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/atmos10090496
Zheng Tan, Kevin Ka-Lun Lau, Adam Charles Roberts, Stessa Tzu-Yuan Chao, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16224423
Lau KKL, Shi Y, Ng EYY ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00484-019-01712-2
Morakinyo TE, Ren C, Shi Y, Lau KKL, Tong HW, Choy CW, Ng E ( 2019 )
Renewable Energy
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2019.04.077
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Kevin Ka‐Lun Lau, Julia Hidalgo, Chao Ren, Grégoire Pigeon, Valéry Masson ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/joc.6140
Leung Yee, Zhou Yu, Lam Ka-Yu, Fung Tung, Cheung Kwan-Yau, Kim Taehong, Jung Hanmin ( 2019 )
International Journal of Geographical Information Science; International Journal of Geographical Information Science
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2019.1633468
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/18 Next page Last page
Share Link