Research Outputs (2793)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/280 Next page Last page
' " < 1 2 3 4 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                                                          廿                                                                       西     調                                    All 
Zhang LQ, Liu WW, Hou K, Lin JT, Song CQ, Zhou CH, Huang B, Tong XH, Wang JF, Rhine W, Jiao Y, Wang ZW, Ni RJ, Liu MY, Zhang L, Wang ZY, Wang YB, Li XG, Liu SH, Wang YH ( 2019 )
Nature Communications
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-11387-3
Bo-Yi Yang, Yuming Guo, Lidia Morawska, Michael S.Bloom, Iana Markevych, Joachim Heinrich, Shyamali C. Dharmage, Luke D. Knibbs, Shao Lin, Steve Hung-Lam Yim, Gongbo Chen, Shanshan Li, Xiao-Wen Zeng, Kang-Kang Liu, Li-Wen Hu, Guang-Hui Dong ( 2019 )
Environment International
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.012
Zhang Wen-Bin, Leung Yee, Ma Jiang-Hong ( 2019 )
International Journal of Geographical Information Science; International Journal of Geographical Information Science
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2019.1606430
NG, Sai Leung ( 2019 )
Waste Management
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.014
Jie Xue, Yee Leung, Tung Fung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/DOI: 10.3390/rs11030324
Chen YD, Jiang J, Zhu Y, Huang C, Zhang Q ( 2019 )
Theoretical and Applied Climatology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00704-018-2475-8
Zhu Y, Jiang J, Huang C, Chen YD, Zhang Q ( 2019 )
Theoretical and Applied Climatology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00704-018-2480-y
Zhang C., Guo Y., Xiao X., Bloom M.S., Qian Z., Rolling C.A., Xian H., Lin S., Li S., Chen G., Jalava P., Roponen M., Hirvonen M.R., Komppula M., Leskinen A., Yim S.H.L., Chen D.H., Ma H., Zeng X.W., Hu L.W., Liu K.K., Yang B.Y., Dong G.H. ( 2019 )
JAMA Network Open
Publication in refereed journal
Chan C. S., Marafa L. M. ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Yang P, Lai DYF, Yang H, Tong C ( 2019 )
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.088
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/280 Next page Last page
Share Link