Research Outputs (2001)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/81 Next page Last page
` " < 1 2 3 4 5 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                                                                                                               All 
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Zhengliang Liu, Janet F Barlow, Pak-Wai Chan, Jimmy Chi Hung Fung, Yuguo Li, Chao Ren, Hugo Wai Leung Mak, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/rs11212522
Shi Y, Ren C, Cai M, Lau KK, Lee TC, Wong WK ( 2019 )
Environmental Research
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.041
Adam Fingrut, Kristof Crolla, Darwin Lau ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Zheng Tan, Kevin Ka-Lun Lau, Adam Charles Roberts, Stessa Tzu-Yuan Chao, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16224423
Wang Sining, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Benjamin Bechtel, Yong Xu, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100455
Lau KKL, Shi Y, Ng EYY ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00484-019-01712-2
Morakinyo TE, Ren C, Shi Y, Lau KKL, Tong HW, Choy CW, Ng E ( 2019 )
Renewable Energy
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2019.04.077
Michael Mau Fung Wong, Jimmy Chi Hung Fung, Jason Ching, Peter Pak Shing Yeung, Jason Wai Po Tse, Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren ( 2019 )
Other outputs
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Kevin Ka‐Lun Lau, Julia Hidalgo, Chao Ren, Grégoire Pigeon, Valéry Masson ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/joc.6140
Sheng LIU, Yu Ting KWOK, Kevin Ka-Lun LAU, Pak Wai CHAN, Edward NG ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.044
Shi Y, Ren C, Lau KKL, Ng E ( 2019 )
Landscape and Urban Planning
Publication in refereed journal
Ho HC, Wong MS, Man HY, Shi Y, Abbas S ( 2019 )
Science of the Total Environment
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.136
Jeroen Bastiaan van Ameijde ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jason Ching, Dan Aliaga, Gerald Mills, Valery Masson, Linda See, Marina Neophytou, Ariane Middel, Alexander Baklanov, Chao Ren, Ed Ng, Jimmy Fung, Michael Wong, Yuan Huang, Alberto Martilli, Oscar Brousse, Iain Stewart, Xiaowei Zhang, Aly Shehata, Shiguang Miao, Xuemei Wang, Weiwen Wang, Yoshiki Yamagata, Denise Duarte, Yuguo Li, Johan Feddema, Benjamin Bechtel, Julia Hidalgo, Yelva Roustan, YoungSeob Kim, Helge Simon, Tim Kropp, Michael Bruse, Fredrik Lindberg, Sue Grimmond, Matthias Demuzure, Fei Chen, Chen Li, Jorge Gonzales-Cruz, Bob Bornstein, Qiaodong He, Tzu-Ping, Adel Hanna, Evyatar Erell, Nigel Tapper, R.K. Mall, Dev Niyogi ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100459
Zion Chan, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.10.025
Rossini Francesco ( 2019 )
Journal of Urban Design
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2018.1507674
Dan Wang, Kevin Ka-Lun Lau, Chao Ren, William Bernard III Goggins, Yuan Shi, Hung Chak Ho, Tsz-Cheung Lee, Lap-Shun Lee, Jean Woo, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.039
( 2019 )
Edited book (editor)
Francesco Rossini ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/81 Next page Last page
Share Link