Research Outputs (2001)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/21 Next page Last page
` " < 1 2 3 4 5 9 A B C D E É F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z                                                                                                               All 
Chao Ren, Meng Cai, Xinwei Li, Yuan Shi, Linda See ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2019.101962
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Hong Wai Tong, Pak Wai Chan, Edward Ng ( 2020 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109696
Zhengliang Liu, Janet F Barlow, Pak-Wai Chan, Jimmy Chi Hung Fung, Yuguo Li, Chao Ren, Hugo Wai Leung Mak, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/rs11212522
Shi Y, Ren C, Cai M, Lau KK, Lee TC, Wong WK ( 2019 )
Environmental Research
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2019.01.041
Adam Fingrut, Kristof Crolla, Darwin Lau ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Zheng Tan, Kevin Ka-Lun Lau, Adam Charles Roberts, Stessa Tzu-Yuan Chao, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16224423
Wang Sining, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Benjamin Bechtel, Yong Xu, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100455
Lau KKL, Shi Y, Ng EYY ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00484-019-01712-2
Morakinyo TE, Ren C, Shi Y, Lau KKL, Tong HW, Choy CW, Ng E ( 2019 )
Renewable Energy
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2019.04.077
Michael Mau Fung Wong, Jimmy Chi Hung Fung, Jason Ching, Peter Pak Shing Yeung, Jason Wai Po Tse, Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren ( 2019 )
Other outputs
Yu Ting Kwok, Robert Schoetter, Kevin Ka‐Lun Lau, Julia Hidalgo, Chao Ren, Grégoire Pigeon, Valéry Masson ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/joc.6140
Sheng LIU, Yu Ting KWOK, Kevin Ka-Lun LAU, Pak Wai CHAN, Edward NG ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.044
Shi Y, Ren C, Lau KKL, Ng E ( 2019 )
Landscape and Urban Planning
Publication in refereed journal
Ho HC, Wong MS, Man HY, Shi Y, Abbas S ( 2019 )
Science of the Total Environment
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.136
Jeroen Bastiaan van Ameijde ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jason Ching, Dan Aliaga, Gerald Mills, Valery Masson, Linda See, Marina Neophytou, Ariane Middel, Alexander Baklanov, Chao Ren, Ed Ng, Jimmy Fung, Michael Wong, Yuan Huang, Alberto Martilli, Oscar Brousse, Iain Stewart, Xiaowei Zhang, Aly Shehata, Shiguang Miao, Xuemei Wang, Weiwen Wang, Yoshiki Yamagata, Denise Duarte, Yuguo Li, Johan Feddema, Benjamin Bechtel, Julia Hidalgo, Yelva Roustan, YoungSeob Kim, Helge Simon, Tim Kropp, Michael Bruse, Fredrik Lindberg, Sue Grimmond, Matthias Demuzure, Fei Chen, Chen Li, Jorge Gonzales-Cruz, Bob Bornstein, Qiaodong He, Tzu-Ping, Adel Hanna, Evyatar Erell, Nigel Tapper, R.K. Mall, Dev Niyogi ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2019.100459
Zion Chan, Kristof Crolla ( 2019 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.10.025
Rossini Francesco ( 2019 )
Journal of Urban Design
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/13574809.2018.1507674
Dan Wang, Kevin Ka-Lun Lau, Chao Ren, William Bernard III Goggins, Yuan Shi, Hung Chak Ho, Tsz-Cheung Lee, Lap-Shun Lee, Jean Woo, Edward Ng ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.039
( 2019 )
Edited book (editor)
Francesco Rossini ( 2019 )
Chapter in an edited book (author)
Crolla Kristof ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Hwang Cheng Chun ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Chao Yuan, Leslie K. Norford, Edward Ng ( 2018 )
Other conference paper
Minye Wang, Xianyun Fei, Yuanzhi Zhang, Zhou Chen, Xiaoxue Wang, Jin Yeu Tsou, Dawei Liu, Xia Lu ( 2018 )
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/rs10050778
CHEN Yifan, TIEBEN Hendrik, CHEN Fei, CHEN Yongming, FENG Gang ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Crolla K ( 2018 )
JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/10464883.2018.1410669
Kristof Crolla, Celia YEH Hi Hsin ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
CROLLA Kristof ( 2018 )
Publication in policy or professional journal
Ghelichi Pedram, Zhu Jingxiang, Lonnman Bruce ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Peter W. Ferretto ( 2018 )
Engineering, architectural, graphic designs
Rossini Francesco, Nervino Esterina ( 2018 )
Chapter in an edited book (author)
Paula Hodgson, Kristof Crolla, Wai Yee Angel Ho ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Edward Ng, Chao Ren, Lutz Katzschner ( 2018 )
Chapter in an edited book (author)
Peter W. Ferretto ( 2018 )
Chapter in an edited book (author)
Edward Ng, Chao Ren ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2017.07.006
Han Man ( 2018 )
Chapter in an edited book (author)
Enrica Fung, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Peter W. Ferretto ( 2018 )
Engineering, architectural, graphic designs
Chao Ren, Ruozi Yang, Chen Cheng, Pei Xing, Xiaoyi Fang, Shuo Zhang, Huifang Wang, Yuan Shi, Xuyi Zhang, Yu Ting Kwok, Edward Ng ( 2018 )
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2018.09.023
Darwin Tat Ming Lau, Yeung Yam, Kristof Crolla, Adam Fingrut ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Yulong Wu, Hung Hon Cheng, Adam Fingrut, Kristof Crolla, Yeung Yam, Darwin Lau ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/SIMPAR.2018.8376287
Thomas Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He, Dongxu Pan ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91635-4_28
Tobias Gronemeier, Siegfried Raasch, Edward Ng ( 2018 )
Other conference paper
Chenxu Ji, Yuanzhi Zhang, Qiuming Cheng, Jin Yeu Tsou, Ting Chen Jiang, X. San Liang ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2018.01.020
Yuan Shi, Kevin Ka-Lun Lau, Chao Ren, Edward Ng ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2018.07.001
Yongming Xu, Hung Chak Ho, Man Sing Wong, Chengbin Deng, Yuan Shi, Ta-Chien Chan, Anders Knudby ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.08.029
Yuanzhi Zhang, Hongtao Duan, Hongyan Xi, Zhaojun Huang, JinYeu Tsou, Tingchen Jiang, X. San Liang ( 2018 )
Atmosphere-Ocean
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/07055900.2018.1454295
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Peter W. Ferretto, Ling Cai ( 2018 )
Engineering, architectural, graphic designs
Ming Chun CHAO Sarah, Katerina TSOU, Jin Yeu TSOU ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Kristof Crolla, Paul Hung Hon Cheng, Ding Yuen Shan Chan, Arthur Ngo Foon Chan, Darwin Lau ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Thomas Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Sining Wang, Kristof Crolla ( 2018 )
Invited conference paper presented and published in conference proceedings
Ran Wang, Meng Cai, Chao Ren, Yong Xu, Yuan Shi, Kevin Lau ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Jason Wai Po Tse, Pak Shing Yeung, Jimmy Chi-Hung Fung, Chao Ren, Ran Wang, Michael Mau-Fong Wong, Meng Cai ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.uclim.2018.08.007
Crolla Kristof ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Edward Ng, C. Ren, Y. Xu, M. Cai, R. Wang, X. Li, M. Pesaresi, A. Florczyk, C. Corban, P. Politis, P. S. Yeung, W. P. Tse, M. F. Wong, J. C. H. Fung ( 2018 )
Other conference paper
Jing LUO, Peter W. Ferretto ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Fang-Ying Gong, Zhao-Cheng Zeng, Fan Zhang, Xiaojiang Li, Edward Ng, Leslie K. Norford ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.02.042
Jin Yeu Tsou, Xiang Li, Katerina Tsou, Jiahui He ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Shi Y, Katzschner L, Ng E ( 2018 )
Science of The Total Environment
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.252
Yuanzhi Zhang, Zhaojun Huang, Dongyang Fu, Jin Yeu Tsou, Tingchen Jiang, X. San Liang, Xia Lu ( 2018 )
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2018.01.017
Thomas Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Thomas Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Tobi Eniolu Morakinyo, Kevin Ka-Lun Lau, Chao Ren, Edward Ng ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.04.012
Santamouris M., Ban-Weiss G., Osmond P., Paolini R., Synnefa A., Cartalis C., Muscio A., Zinzi M., Morakinyo T., Ng E., Tan Z., Takebayashi H., Sailor D., Crank P., Taha H., Pisello A., Rossi F., Zhang J., Kolokotsa D ( 2018 )
Journal of Civil Engineering and Management
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3846/jcem.2018.6604
Felix Chun-Hong Chan, Jin-Yeu Tsou ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Alan Lai, Yu Ting Kwok, Minjung Maing, Edward Ng ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/00038628.2017.1409614
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
James Curry, Stanislaus Fung ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Thomas Chung ( 2018 )
Publication in refereed journal
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Hendrik TIEBEN, CHEN Yongming ( 2018 )
Performance and participation in exhibits
Thomas Chung (Chief Editor), Thomas Tsang (Chief Editor), Weijen Wang (Editorial Director) ( 2018 )
Journal editor
Sheng Liu, Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Wang Dan, Lau Kevin. K.L., Ren Chao, Shi Yuan ( 2018 )
Other conference paper
Yu Ting Kwok, Kevin Ka-Lun Lau, Edward Yan Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Kevin Ka-Lun Lau, Yuan Shi, Edward Yan-Yung Ng ( 2018 )
Refereed conference paper presented and published in conference proceedings
Rossini F., Roca E., Harris S. ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.5821/ace.13.38.5432
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/21 Next page Last page
Share Link