Research Outputs (128)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/13 Next page Last page
A C D E F G H I L M O P R S T U V Z     All 
Yulun Zhou, Bo Huang, Jionghua Wang, Bin Chen, Hui Kong, Leslie Norford ( 2019 )
Environmental Science and Technology
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.9b01645
Liu YZ, Ma PF, Lin H, Wang WX, Shi GQ ( 2019 )
REMOTE SENSING
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/rs11020166
Zhiqiang Li, Yulun Zhou, Bingcheng Wan, Qinxin Chen, Bo Huang, Yuanzheng Cui, Hopun Chung ( 2019 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.232
Guoqiang Shi, Hui Lin, Peifeng Ma ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1109/JSTARS.2018.2867832
Xu Ru, Lin Hui, Lü Yihe, Luo Ying, Ren Yanjiao, Comber Alexis ( 2018 )
Remote Sensing
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/rs10101578
Xu R, Zhang H, Lin H ( 2018 )
International Journal of Remote Sensing; International Journal of Remote Sensing
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2018.1444290
Wang Jing, Huang Bo ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2018.1466073
Kunhui Ye, Ngar‑Cheung Lau ( 2018 )
Publication in refereed journal
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/s00382-018-4180-9
Jionghua Wang, Bo Huang, Ting Zhang, Hung Wong, Yifan Huang ( 2018 )
Publication in refereed journal
View Full-text in CUHK:
Digital Object Identifier (DOI): http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15061132
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/13 Next page Last page
Share Link