Role of zinc finger E-box binding factor 1 modulating latent-lytic switch of Epstein-Barr virus in gastric cancer
Other conference paper


全文

其它資訊
著者ZHAO Junhong, JIN Hongchuan, CHEUNG Kin Fai, ZHANG Sui, LI Xiaoxing, CHU Siu Hong, WU, Chung Wah, SUNG Joseph Jao-yiu, YU Jun
會議名稱2010 Digestive Disease Week
會議論文集題名2010 Digestive Disease Week
詳細描述To ORKTS: Poster presentation in DDW 2010. Gastroenterology 2010;138(5):Suppl 1, S-438
出版年份2010
語言英式英語

上次更新時間 2018-23-01 於 18:13