Jilu zhi guang you Xianggang fasan – 2011 nian Xianggang jilupian de zhizuo, shichang, yingzhan deng gaikuang 纪录之光由香港发散——2011年香港纪录片的制作、市场、影展等概况 (The Brightness of Documentaries Emanates from Hong Kong – 2011 Survey of Documentary Production, Markets, and Festivals in Hong Kong)
Chapter in an edited book (author)

香港中文大學研究人員

全文

其它資訊
著者VAN DEN TROOST Kristof
編輯Research Center for Documentary Film at Beijing Normal University, and Communication University of China’s “Modern Media”編.
書名2011 nian Zhongguo jilupian fazhan yanjiu baogao
系列標題Research Center for Documentary Film at Beijing Normal University, and Communication University of China’s “Modern Media”編.
出版年份2012
月份4
日期7
語言繁體中文
關鍵詞Documentary Film; Hong Kong; 2011

上次更新時間 2018-21-01 於 15:00