Transcending Transience: Art and Culture of Late-Ming Jiangnan
Performance and participation in exhibits


Full Text

Other information
All Author(s) ListLibby Chan, Phil Chan, Chang Chih-chieh, Chen Fong Fong, Chen Wenyan, Cheung Man-lai, Gao Yang, Peggy Ho, Hu Tingting. Jiang Fangting, Jiang Qiumeng, Eileen H.L.Lam, Law Sze-man, lee Yi-an, Li Wei, Lung Tak-chun, Qiao Meng, Shen Li, Tan Lian, Tao Shuhui, Tong Yu, Maggie C.K. Wan, Wang Guanyu, Raphael Wong, Xiao Lang, Xu Ke, Xu Xiaodong, Yan Yu, Yang Yitao, Josh Yiu, Yu YIying, Zhan Zhenpeng, Zhang Jinghuo, Zhang Yijia, Zhang Yiran, Zhao Dankun
Book titleTranscending Transience: Art and Culture of Late- Ming Jiangnan
Title of PublicationCatalogue Entries: Cats.2.4、2.5、3.34、3.35
Year2021
Month3
PublisherThe Art Museum and Department of Fine Arts, The Chinese University of Hong Kong
Place of PublicationHong Kong
Pages28-31,246-249 - 28-31,246-249
LanguagesChinese-Traditional

Last updated on 2023-22-05 at 10:09