Proteomic response of the brain to hypoxic stress in marine medaka fish (Oryzias melastigma)
Publication in refereed journal

香港中文大學研究人員
替代計量分析
.

其它資訊
著者Keng Po Lai, Nathan Tam, Simon Yuan Wang, William Ka Fai Tse, Xiao Lin, Ting Fung Chan, Yin Tong, Jianwen Zhang, Doris Wai Ting Au, Rudolf Shiu Sun Wu, Richard Yuen Chong Kong
期刊名稱Frontiers in Marine Science
出版年份2021
月份5
日期28
卷號8
文章號碼618489
國際標準期刊號2296-7745
語言美式英語

上次更新時間 2021-11-09 於 00:18