SARS-CoV-2 Infection in Children
Publication in refereed journal


Times Cited
Altmetrics Information
.

Other information
All Author(s) ListXiaoxia Lu, Liqiong Zhang, Hui Du, Jingjing Zhang, Yuan Y. Li, Jingyu Qu, Wenxin Zhang, Youjie Wang, Shuangshuang Bao, Ying Li, Chuansha Wu, Hongxiu Liu, Di Liu, Jianbo Shao, Xuehua Peng, Yonghong Yang, Zhisheng Liu, Yun Xiang, Furong Zhang, Rona M. Silva, Kent E. Pinkerton, Kunling Shen, Han Xiao, Shunqing Xu, Gary W.K. Wong
Journal nameNew England Journal of Medicine
Year2020
Month4
Day23
Volume Number382
Issue Number17
Pages1663 - 1665
ISSN0028-4793
eISSN1533-4406
LanguagesEnglish-United States

Last updated on 2021-17-09 at 00:20